top of page

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Ние в Alayacandles.com се ангажираме да зачитаме и защитаваме Вашите лични данни с всички възможни средства. Настоящата Политика за личните данни (заедно с Общите условия за употреба на уебсайта) определя основанията и методите, според които обработваме Вашите лични данни чрез нашата онлайнплатформа, както и изяснява Вашите права по посочените действия.

Преди да ни изпратите Вашите лични данни, препоръчваме Ви да се запознаете подробно с документа.

1. Какви лични данни събираме от Вас?

За да се възползвате от възможността на нашата платформа да поръчате избрани продукти онлайн, както и да изпращате запитвания, свързани с нашата дейност, ние събираме следните лични данни:
А) Две имена (лично и фамилно)
Б) Мобилен телефон
В) Имейл адрес  
Г) Адрес за получаване.

С попълването на необходимите данни в платформата за онлайн поръчки, Вие гарантиране тяхната истинност и цялост. Alayacandles.com НЕ носи отговорост за неизпълнени поръчки, поради невярно или непълно попълнени лични данни за доставка.

2. Защо са ни необходими Вашите лични данни?
Личните Ви данни се събират единствено и само за целите на извършване на онлайн поръчка, както и за да отговаряме персонално на вашите запитвания през Alayacandles.com. За да бъде поръчката завършена и доставена успешно, на куриерската фирма й е необходимо да й бъдат предоставени данните по т.1.

3. На какво основание събираме Вашите лични данни?
Основанието за обработка на лични данни е единствено предоставеното от Вас информирано съгласие, което Вие давате при завършване на поръчката чрез отбелязване с отметка, че сте се запознали с Обшите условия на сайта и Политиката за защита на лични данни.

4. За какъв период от време се съхраняват личните Ви данни?

Уебсайтът Alayacandles.com НЕ предоставя възможност за създаване на профил, затова при всяка нова поръчка се въвеждат необходимите данни. Ние по никакъв начин НЕ запазва и НЕ съхранява попълнените от Вас лични данни.

5. Какви права имате по отношение на предоставените от Вас лични данни?
Право на достъп: Вие като субект на данни имате право да изискате от платформата ни копие на всички лични данни, които сте ни предоставили и ние съхраняваме. Заявката се осъществява чрез и-мейл запитване към нас, а копието се получава на посочения от Вас електронен адрес.
Право на поправка: Вие можете по всяко време след регистрацията си на нашата платформа да достъпите и заявите поправка на съхраняваните Ваши лични данни, като коригирате неточности или направите промени в тях, за да бъдат Вашите лични данни винаги актуални.
Правото да бъдеш „забравен“: Вие имате право да поискате от нас да изтрием перманентно и завинаги всички предоставени от Вас лични данни, да престанем да ги съхраняваме и предоставяме на трети лица за посочените по-горе цели и изобщо да преустановим тяхната обработка занапред. Внимание: това право не е абсолютно и в определени случаи ние можем да Ви откажем извършването на това действие или да удължим срока за изпълнение на това наше задължение спрямо общоустановения 30-дневен срок за действие. Поради съществото на действията, които следва да предприемем в изпълнение на това наше задължение, при възникнали съмнения относно отправеното от Вас искане, ние можем да Ви поискаме допълнителна самоидентификация, за да се уверим наистина, че изтриваме данните Ви по желанието на техния истински носител.
‍Право на жалба: В случай на съмнение, че обработката на Вашите лични данни се извършва в нарушение с българското законодателство, Ви молим, да ни уведомите незабавно на имейл alayacandle@gmail.com. Вие имате възможност да подадете и жалба за нарушение пред Комисията за защита на личните данни, с адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел. 02/915 35 18, уебсайт: www.cpdp.bg

Вижте също:

Политика за бисквитки

Общи условия

bottom of page